Tere,

Olete avanud Maint Assets OÜ kodulehekülje. Osaühing on tegutsenud ehitusturul alates aastast 2007, selle ajajooksul on teostatud töid nii väikestel era-, munitsipaal- kui ka suurtel tööstusobjektidel. Pakume oma klientidele erinevaid ehituse nõustamise, planeerimise ja mitmeid ehitusalaseid teenuseid.

Aastal 2010 asutasime ka kinnisvara- ja äriettevõtetele suunatud haldusteenusi osutava osaühingu Maint Assets Haldus OÜ. Nüüdsest saavad kõik kliendid ka kvaliteetset haldusteenust tellida. Aitame Teil oluliselt vähendada ja optimeerida kinnisvara- või äriühingu haldusteenustega seotud nii püsi kui ka ühekordseid väljaminekuid. Selle teenusega seoses on tänaseks mitmed meie klienti avastanud, et nende äriettevõte võib rahulikult koondada kogu enda tähelepanu ja potentsiaali otseselt äritegevusele selle asemel, et murda pead ja otsida tundmatuid lahendusi igapäevastele üldhaldusprobleemidele. Tuginedes meie spetsialistidele, kes omavad pikaajalisi kogemusi leiame kiiresti ja soodsalt parimaid lahendusid sellistes küsimustes nagu; 

vee- ja elektrivarustuse trasside remont ja hooldus, taastuvenergia kasutusvõimalused, 

territooriumite koristus-, korrashoid, keskkonnareostuse ennetamine, piirded,

valveteenuste optimeerimine,

hoonete ja ruumide remont ning hooldus,

kütte- ja ventilatsioonisüsteemide renoveerimine,

suhlemine allüürnike või rentnikega, rendisuhete juhtimine ja korrastamine,

üldhalduskulude eelarvestus, kulude optimeerimislahenduste leidmine ja korraldus.   

ja teiste äriprojektide eelarvestamine ning prognooside koostamine.